Facilities

Enjoy Our Extensive Range of Facilities at the Menlo Park Apartment Complex:
 
 • On-site reception
 • Short and long term stays
 • Complimentary car parking
 • Electricity and heating included in rate
 • Towels and linen provided
 • Complimentary internet access
 • Housekeeping service
 • Laundry and dry cleaning service available (charge applies)
 • Bicycle racks for secure storage 
 • Bus stop directly opposite the complex servicing Eyre Square every 30 minutes 
 • Tourist information available 
 • Day tours to Connemara, the Burren, Cliffs of Moher & Aran Islands availible direct from the complex

Liên Hệ

Địa chỉ

Menlo Park Apartment Complex
Terryland
Headford Road
Galway
H91 TD35

Điện Thoại

091 768 663

Email

apartments@menloparkhotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

091 768 663

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách